Видео урок – продължителност четири астрономически часа.

Какво е органон и какво организира органонът? 

  • Това е логическа схема, която организира и приоритизира начина ни на мислене. 

Как мога да го използвам в живота си? 

  • Като универсален ключ за решаването както на ежедневни проблеми, така и на духовни въпроси. 

С какво ще ми е полезен? 

  • С практичност, ефективност и всеобхватност – минава през всички необходими гледни точки

 

Защо е необходимо в днешната епоха на преход да занимаваме мислите си с тези теми?

Когато поставяме темата за Духовните принципи и закони, организиращи ДУХОВНИТЕ НИ ТЕЛА, е добре да се опираме на думите и мислите на мъдри и светли Учители, които чрез живота и делото си са постигнали велики откровения и са ни завещали Духовното си богатство. За нас българите несъмнено такъв Велик Учител е аватарът на Новата култура на Водолея, Учителя Беинса Дуно. Той казва:

„Пригответе се всички за Новия живот, за новата наука, за новото разбиране, които наричам с общо име духовна наука за здрави хора. Който приеме тази наука и я приложи, ще помага на своите слаби и болни братя и сестри.“

 „Да го посрещнат“  Неделни беседи, София, 8 Септември 1918г., 10:00ч.

Всяка наука използва свои символи, схеми, парадигми, органони на мисълта. По този начин знанието бива предадено и хората могат по-лесно и най-вече ефективно да приложат наученото. 

Ние от Академия за Нова Култура Хармонт отглеждаме и подхранваме идеите заложени от Учителя вече повече от 20 години. Някои от идеи израстнаха в дървета, които вече дават своите плодове. 

Лектори на обучението: Кирил Груев и Александър Кирицов