Видео Обучение „Мистериите на Любовта“
Около темата за Любовта се въртят всички велики произведения на човечеството – защо ли?
Може би защото Тя е центърът на Земята, но също така е и Център на Небето… и между тези два Центъра има ОС, която свързва Долу с Горе…. и ето защо в стремежите си, ние човеците, да се завърнем на Небето, към съответстващите ни Звезди, ето защо търсим спираловидния Път около тази Божествена ОС.
В този уебинар ще научите повече за “кръговете и сферите на Любовта” тук долу на Земята, както и окръжностите /сферите/ около Любовта горе на Небето, т.е около Слънцето…