Когато става дума за Нова Култура, за нова ценностна система, за нови учители, които да ни отведът към новата Земя, то ще е ясно, че става дума за дългосрочно обучение – Академично обучение. И щом говорим за нови подходи към Новата Култура, значи това ще трябва да е нетрадиционна форма за академично обучение.
Всеки, който иска да стане член на новото общество, преди това по необходимост ще трябва да промени
напълно себе си, чрез едно такова дългосрочно академично обучение.
Заитересованите могат ни потърсят за повече информация на телефон: 0878334213 или на https://ankhbg.net/ankh/
*Посочената цена е за еднократно обучение, при заявено месечна или повече ангавжираност  има специални оферти.