Видео с послание от Италия.

Преводът е от българин там: