Песен за прошката – от мен за вас 

proshka 1

Мамо прости ми, прощавам ти синко – дай да се прегърнем!
Тате прости ми, прощавам ти синко – дай да се обърнем!

Обръщам се днеска към всичките хора – моля ви за прошка.
Простете за всичко и аз ви прощавам – и правя го на брошка.

Отпред я закичвам и свидна я правя – да я помня вечно
За прошката мисля и често го казвам – прощавам ви сърдечно.

Така ще живея и още ще пея за да подмладея:
Хора простете всичко простете и го забравете.
Мамо прости ми, аз ти прощавам и се обновявам.
Тате прости ми, аз ти прощавам и се обновявам.
Синко прости ми, аз ти прощавам и се обновявам.
Дъще прости ми, аз ти прощавам и се обновявам.
Братко прости ми аз ти прощавам и се обновявам.
Сестро прости ми, аз ти прощавам и се обновявам.

Приятели простете и до края си със мен бъдете! АМИН!

Кирил Груев

9 март 2019г
София – България

proshka 2