Представяне на ПРОГРАМАТА на „АНКХ“ – Академията за Нова Култура… като предпоставка за влизането на зрелия индивид в „Политикономиката на Доброто и Справедливостта…