Денят на Слънцето

Неделята е ден на Слънцето, а то е символ на ясното, позитивното мислене.

Учителят на Светлината проповядва предимно в неделя, когато индивидуалният човешки дух се чувства най-свободен и позитивно настроен. За нас българите, Учителят за Епохата на Водолея е ясен – това е Бейнса Дуно, който е признат навред по света за Велик Мъдрец и родоначалник на една нова култура, която постепенно се заражда „по лицето“ на Земята…

Широко популярните беседи, за всеки един търсещ светлината човек, са се провеждали имено в Неделите… защото имено тогава хората са били най-отворени за оптимизъм и свобода.

В този дух на мислене, тази неделя публикуваме може би най-важното изказване на Учителя за новата култура.  По този начин превръщаме тази рубрика, наистина в РУБРИКА ЗА ТВОРЧЕСКО ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ… МИСЛЕНЕ ОРИЕНТИРАНО КЪМ СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ, КОЕТО НИ ОЧАКВА, АКО ВПРЕГНЕМ УМОВЕТЕ, СЪРЦАТА И ВОЛИТЕ СИ – В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА НА БОГА!

Учителя

Ето и изреченото от Учителя само три месеца преди да си отиде от този свят:

Аз напускам тази земя, защото изпълних мисията си. Ще оставя на нея всичките души, които могат да довършат Великата задача… и за да не създавам граници – ще ви остава ключовете на духовното познание, за да можете, веднага щом изпълните възложеното ви, сами да се освободите и да дойдете при мен – там, където ще бъда, във вашата истинска родина, в Света на Живия Принцип, който е Любов, Мъдрост и Истина!

Изречено от Бейнса Дуно, пред един от верните му ученици… и запазено за вечността!

Възникват най-генералните въпроси – КОИ СА КЛЮЧОВЕТЕ, за духовното познание, за които Учителят е говорил?

Имайки предвид, че Той ни е указвал пътя за освобождаване на душите ни от низсшия астрален лабиринт, в който вечно се въртим /в самсара-кръг от прераждания/… а това са трите последователни еволюционни стъпки към Венера, към Слънцето и към Сириус. И като се има предвид, че те периодично съвпадат на небето от гледна точка на Земята… това, като че ли дава възможно най-ясни отговори – за какви ключове става дума. И все пак само изключително вещ – езотеричен астропсихолог, би могъл да погледне в хороскопа ви… и да ви упъти по вашия път, за да откриете вашите ключове!

Нашият екип ви предлага възможно най-интересния астропсихолог, който би ви повел по пътя към Новата Култура и към вашето „Освобождение“ от „Матрицата и Самсара“, но само ако искрено и честно се изповядате за трудностите, които сами сте си създавали по пътя ви дотук. А на въпроса ви – кой е този вълшебник, астропсихолог, нашият отговор е:

За Водача
За екипа