СТРАТЕГИИ НА СДРУЖЕНИЕ “БРОД” – Българите Родолюбци – за създаване на Нова Културна “вита стълба – скала на ценностите”!

За Целта – Създаване на нов образователен модел и нова Академия – “АНКХ”.

Преамбюл…

Б.О.Г. – Благият Отец Градител – твори живота във Вселената и създава всичко живо и “неживо”, онова, което е все още инертно, или по друг начин казано – все още е в потенция…

За да добием представа за Великия Градеж на Архитекта на Вселената ще приведем две илюстрации – цветни схеми – илюстриращи Великите Архетипи /константните величини/ във Вселената, благодарение на които Вселената се преръща в “Космос – т.е. Ред”.

И двете цветни илюстрации са обучителни материали служещи ни за формиране на мисъл, т.е. и двете ще са своеобразен ОРГАНОН за формиране на мисъл!

separ biom varna

Едната ИЛЮСТРАЦИЯ ще дава принципна представа за Б.О.Г. – или за – Благородния Отговорен Градеж на Вселената и постигането на “Космос – Ред”… КРЪСТИЛИ СМЕ Я – “ВСЕЛЕНСКОТО ОКО НА БОГ”!

Всяко едно от 36те “диамантени камъчета” ще трябва да бъде овладявано от развиващата се Душа и впоследствие да бъде шлифовано според идеите и възможностите на развиващата се Душа!

Другата ИЛЮСТРАЦИЯ ще ни дава принципната подредба на 7те планетни архетипни сфери и ще ни служи като своеобразен образователен ОРГАНОН с чиято помощ също можем да формираме мисъл и да я отправяме към обществото в неговата динамика на съчленяване и разделяне.

Към всяка от двете илюстрациите ще бъде създадена обширна ЛЕГЕНДА описваща всяка една от стъпките, които съзнанието ще овладява постепенно…

ИЛЮСТРАЦИЯ – 1 /ОКОТО НА БОГ/

ИЛЮСТРАЦИЯ - 1 /ОКОТО НА БОГ/

ИЛЮСТРАЦИЯ – 2 /ПРОГРАМАТА НА АНКХ/

ИЛЮСТРАЦИЯ - 2 /ПРОГРАМАТА НА АНКХ/