Четирите неминуеми стъпки в живота на повечето хора

Как протичат – осъзнато или НЕ!?

Веднъж попитали Хитър Петър:“От колко години си женен, Петре? Той им отговорил: “От дванадесет ненормални години”

Пак го попитали: “Защо ги наричаш ненормални?”

А той им отвърнал: “Елате ми на гости! Когато видите и чуете жена ми, ще разберете!”

Бракът между мъжа и жената е социално явление, институция, а не взаимоотношение. Тази институция-явление е насилствено внедрена сред социума.

Тя възниква не поради любов, а поради други причини – обществена и социална идентификация, икономическа сигурност, поради създаване на безопасност, или според религиозните възгледи… и не на последно място деца (които, когато пораснат, се третират като допълнителна работна ръка и потребители), тоест всичко друго, но не и поради любов. Ето защо това явление толкова сполучливо е наречено „БРАК“.

Помислете само, понятието бракосъчетание не включва ли у себе си следния парадоксален смисъл: Съчетаването на два бракувани елемента, та белким се получи едно цяло. Майтап бе, Уили!

20245382 1457783390968428 5617315165891588294 n

Ето защо оргазмът почти никога не се получава между съпруг и съпруга – освен ако не са и любовници. Това е възможно – можеш да си съпруг или съпруга и същевременно и любовник, можеш да си влюбен в своя партньор. Но при това положение различието е осезаемо, това съвсем не е брак, не е институция …

Възможна ли е трансмутацията на сексуална енергия в творческа и обратно?

Преобразуването на сексуалната енергия е нещо просто и лесно за обяснение. То се изразява в пренасочване на ума от мисли с физически характер към мисли от друго – духовно естество.

Сексуалното желание е едно от най-силните у човека. Тласкан от нагона той се преобразява-въображението му се развихря, силата на волята укрепва и той открива непознати до преди творчески възможности. Сексуалното желание е толкова силно и неопределимо, че хората с лекота рискуват репутацията и дори живота си за да го утолят. Когато бъде овладяна и пренасочена другаде, тази енергия продължява да провокира въображението и решителноста. Тя намира своето приложение като могъща творческа сила в литературата, изкуството и която и да е човешка дейност, включително, разбира се и за натрупване на богатство.

Преобразуването на сексуалната енергия изисква сила на волята, но наградата си струва усилията. Жаждата за сексуална изява е нещо вродено и естествено.Тя не може и не бива да се омаловажава и подтиска. Трябва обаче да бъде преобразувана в такава форма, че да обогатява човешкото тяло, сърце, ум, Душа и Дух. Ако това не стане, тя ще се прояви в чисто физически нагон за задоволяване и за оцеляване, чрез възпроизводство.

Една река може да се прегради с бенд и водата да се спре, но тя все някак ще намери начин да пробие.

Същото е и с половия инстинкт. Той може да бъде подтиснат и овладян за определено време, но самата му природа го кара постоянно да търси изява. Ако не премине в творческо усилие, ще бъде похабена по най-примитивен начин… точно както реката заприщена с бент, ако намери пролука и спука бента ще залее и удави всичко по пътя си, чрез примитивна, груба сила! Но ако до бента се постави „водно-електическа централа“… тогава водната сила ще се трансформира в полезна енергия. 🙂

Заемки от книгата „Реформа, Революция, Разпад – трите „Р“ на човешката еволюция“… от Ошо – /от стр158/

Как да трансмутираме Сексуалната Енергия в Творчески заряд?

1 Sveshten saiuz

Търсете отговорите на нашите страници… и задавайте адекватните въпроси относно билковите препарати, консултациите, курсовете и обучeнията ни. Ще бъдем щастливи да си взаимодействаме осъзнато и творчески.