В тази рубрика, всяка сряда, ще отваряме тема и ще повдигаме взор към всичко свързано с ВЪЗ-ДУХА… Това, което дишаме и чрез което живеем  в най-пряк смисъл, тук на Земята.

Кой не би се съгласил, че когато се раждаме от утробата на майките ни, ние сме „като паразит“, свързани непреривно с плацентата, чрез пъпната връв. И всичката храна и целия необходим ни кислород преминават в нас имено, чрез майките ни? Кой не би се съгласил, че по време на раждането ни и излизането от утробата – на „белия свят“ в мига на прерязването на пъпната връв, ние вече ставаме отделни същества и с първата глътка въздух и последващото изплакване ние заявяваме „своя вот“ – тук сме… и смятаме да останем известно време J А това означава, че ще трябва да дишаме непрестанно през целия си живот. И кой не би се съгласил, че без храна можем да издържим седмици и дори месец, а някои индивиди и дори повече? Кой не би се съгласил, че без вода можем да издържим най-много няколко дни? Докато без въздух бихме могли да издържим само няколко минути… и то по издръжливите индивиди, докато повечето хора днес, не биха издържали без да вдишат дори 40 секунди!?

Знаете ли колко пъти поема въздух днешния човек за една минута, когато е седнал и е в спокойно състояние? Знаете ли как диша съвременият човек? Плитко… повърхностно… и бързо – учестено! Обикновеният човек вдишва до 20 пъти в минута, което прави средно по 3 секунди за вдишване и издишване… УАУ! Това е изключително плитко и бързо-учестено дишане… и смятате ли, че това не се отразява на всички системи в организма ни?

В тази рубрика ще поместваме всяка седмица по една статия, която ще засяга много важни въпроси свързани с дишането и здравето, но за да не прескачаме първото за сметка на последното… и за да не поставяме „каруцата пред коня“, решихме да ви препратим към уикипедия за да добиете базовото разбиране за важността на въздуха и дихателната ни система… а по-нататък ще ви запознаем и с авторските ни идеи и публикации относно всичко важно за въздуха и начина ни на дишане спрямо професия или темперамент.