В тази рубрика, всяка Неделя, ще откривате материали, свързани с енергията на Слънцето, и с неговото влияние, имащо отношение към Здравето ни. За пример:

  • Как слънчевата светлина и топлина влияят на живота и как да се лекуваме и усилваме харизмата си /респективно успехът/, чрез Слънцето;
  • Как видовете съзнания и начинът ни на мислене оформят нашата харизма, здравето и успехът ни;
  • Как и защо молитвите са ключов елемент за духовнопсихическото, а оттам и за физиологическото ни здраве;
  • Защо влиянието на здравословните утвърждения е един от най-важните методи за усилване на ефекта на всяко друго лечебно средство;