В тази рубрика, всяка Сряда, ще откривате материали, свързани с влиянията на Меркурий и въздуха, имащи отношение към Здравето ни. За пример:

  • Дихателни упражнения, способни да излекуват почти всяко болезнено състояние;
  • За важността на чистия планински въздух;
  • За това какъв въздух дишаме в градовете и в затворените помещения и как това да бъде преодоляно;
  • За аерозолните пръскания от небето и за тяхното влияние върху здравето ни – и какво да правим, че тази порочна практика да бъде ограничена;