В тази рубрика, всеки Вторник, ще откривате материали, свързани с влиянието на Марс, имащо отношение към Здравето ни. За пример:

  • Видове упражнения, имащи пряко въздействие върху Здравето ни;
  • Видове масажи и тяхното въздействие върху Здравето ни;
  • Различните видове спорт и тяхното полезно или вредно въздействие – от какво да се предпазваме и към какво да се стремим;